กู้ธนาคารธนชาติ

กู้เงินธนาคาร

กู้ธนาคารธนชาติสำหรับประกอบธุรกิจ

รายได้ต่อเดือน

20000 บาท/เดือน

วงเงินกู้สูงสุด

วงเงิน 500000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกิน 25% ต่อปี


รู้ไว้ได้ประโยชน์กับอัตราดอกเบี้ยกู้ธนาคารธนชาติ บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต

สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าสินเชื่อธนชาตบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลหรือลูกค้าที่กู้ธนาคารธนชาติควรรู้ไว้ คือ ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลงทุกปี โดยอัตราดอกเบี้ยของท่านจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ตามเงื่อนไขดังนี้

  1. ชำระเงินไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำตลอดระยะเวลา 12 รอบบัญชี โดยไม่มีการผิดนัดชำระ
  2. มียอดเบิกเงินสดล่วงหน้ามากกว่าร้อยละ 70 ของวงเงินบัตร ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี (ยอดเงินดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  3. มียอดเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชี ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี
  4. ไม่มียอดค้างชำระ ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีในช่อง “ยอดเงินเกินกำหนดที่ต้องชำระทันที (Past Due Amount)”

เมื่อได้อ่านเงื่อนไขดังกล่างแล้ว ท่านจะพบว่าการได้มาซึ่งอัตราดอกเบี้ยพิเศษของบริการกู้ธนาคารธนชาติบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้ยุง่ยากแต่อย่างใด เพียงแค่ท่านใช้จ่ายและชำระให้ตรงเวลา เพียงเท่านี้นอกจากท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วยังได้เครดิตที่ดีอีกด้วย

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ยกู้ธนาคารธนชาติ บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาตที่ควรรู้

ท่านใดที่สมัครบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาตหรือกู้เงินธนาคารธนชาติคงจะพอทราบแล้วว่าที่มาของการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนั้นมาจากอะไร อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวมีหมายเหตุสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ดังนี้

  1. ระยะเวลา 12 รอบบัญชีของกู้ธนาคารธนชาติ นับจากวันออกบัตรครั้งแรกหรือวันที่อัตราดอกเบี้ยของบัตรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด
  2. อัตราดอกเบี้ยลดลงอัตโนมัติสูงสุดร้อยละ 3 สำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า (อัตราดอกเบี้ยลดลงไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี)
  3. อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อยอดเงินต้นคงค้างของรายการเบิกเงินสดล่วงหน้าหลังจากครบรอบปีบัญชีแล้ว
  4. ธนาคารจะมีการแจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านทราบ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
  5. หากมียอดค้างชำระในช่วงที่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะกลับมาคิดในอัตราปกติทันที

สาเหตุที่ผู้กู้ธนาคารธนชาติ บัตรสินเชื่อธนชาตควรรู้ข้อมูลดังกล่าว ก็เพื่อให้รู้เท่าทันว่าหากเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาจริง ๆ เราจะตั้งตัวอย่างไรและจะได้ไม่ตระหนกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

บริการเปลี่ยนวงเงินในบัตรเป็นเงินสดออนไลน์ หนึ่งในบริการกู้ธนาคารธนชาติ

ท่านที่กู้ธนาคารธนชาติสามารถสมัครใช้บริการเปลี่ยนวงเงินในบัตรเป็นเงินสดออนไลน์ โดยบริการดังกล่าวเป็นบริการสำหรับผู้ที่ใช้บริการกู้ธนาคารธนชาติที่เป็นประเภทบัตรเครดิตธนชาตหรือบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ทั้งนี้บริการดังกล่าวมีจุดเด่น คือ สะดวก ทำได้เอง อยู่ที่ไหนก็ทำได้ โอนง่ายกว่า ผ่านพร้อมเพย์ (บัตรประชาชน) หรือบัญชีใดก็ทำได้ ปละเมื่อทำรายการเสร็จ เงินโอนเข้าบัญชีทันที อย่างไรก็ตามบริการดังกล่าวอยู่ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2566 (2023) นี้ก็ต้องมารอดูว่าทางธนคารธนชาตจะมีบริการดี ๆ แบบนี้มาอีกหรือไม่ ก็ต้องรอติดตามดู