เงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรี

เงินฉุกเฉินคนพิการให้เงินด่วนทันใจ

รายได้ต่อเดือน

30000 บาท/เดือน

วงเงินกู้สูงสุด

วงเงิน 100000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ไม่คิดดอกเบี้ย


ลงทะเบียนขอเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรีได้อย่างไร

ใครที่สนใจลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรีหรือเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ออนไล ต้องเข้าไปลงทะเบียนเงินสงเคราะห์คนพิการที่เว็บไซต์ https://efund.dep.go.th โดยจะมีรายละเอียดมาตรการให้อ่าน หลังจากนั้นให้เรากด “ตกลง” ระบบจะให้กรอกข้อมูลว่าเรากู้เป็นประเภทใด ระหว่างคนพิการ หรือผู้ดูแล และให้เรากรอกจังหวัดตามสถานที่ประกอบอาชีพหรือที่อยู่อาศัย ในกรณีคนพิการ จะให้กรอกเลขบัตรประชาชน และชื่อนาม-สกุล 

หากเป็นกรณีผู้ดูแลคนพิการที่เข้ามาขอกู้แทนผู้พิการ ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลของผู้ดูแล จากนั้นให้กดปุ่มตรวจสอบข้อมูลการขอกู้ หลังจากนั้น ให้กดปุ่มเริ่มคีย์คำร้อง โดยกรอกข้อมูลคนพิการให้ครบถ้วน และวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรายละเอียดการชำระและประมาณการค่าใช้จ่าย จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการลงทะเบียนออนไลน์หรือลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 (เงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรี) ไม่ได้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนแต่อย่างใด อยู่ที่บ้านก็สามารถสมัครขอเงินฉุกเฉิน 10000 บาทได้เลย

คนไทยคนไหนบ้างที่ได้สิทธิเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรี

โครงการเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรีหรือเงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการอาจจะไม่ได้อนุมัติกับทุกคน เพราะโครงการเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรีได้กำหนดคุณสมบัติของคนที่จะได้รับสิทธิ คือ เป็นผู้มีบัตรคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ,ต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป), มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้, ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด อีกทั้งเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด และต้องได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ทั้งนี้ก็หวังว่าเงินช่วยเหลือที่ได้จากการรับสิทธิทางออนไลน์มูลค่า 10000 บาทนี้ จะช่วยให้ปี 2567 หรือ 2024 ของคนในกลุ่มพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะมีคุรภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ท่านยังสามารถเช็คยอดเงินคนพิการหรือเช็คเงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการได้ที่เว็บไซต์ https://efund.dep.go.th

รีบอ่านด่วน! นอกจากเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรีแล้ว ยังสามารถรับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมได้อีกด้วย 

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่านอจกากเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรีแล้ว บางท่านอาจมีสิทธิรับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาทได้อีกด้วย ซึ่งเบี้ยความพิการ จะมอบสิทธิแก่คนพิการทุกคนที่มีสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิลงทะเบียนขอรับ เบี้ยความพิการ คนละ 500 บาท/เดือนได้ 

โดยที่แต่เดิมนั้น เฉพาะคนพิการที่ไม่มีรายได้เท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพ เดือนละ 500 บาท นอกจากนั้น คนพิการที่สูงอายุ หรืออายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับทั้ง เบี้ยความพิการ และ เบี้ยผู้สูงอายุ รวมเดือนละ 1,000 บาท ทั้งนี้มีวิธี ตรวจสอบเงินคนพิการโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือโทร 0-2354-3388 ต่อ 307 ดังนั้นถ้าไม่อยากพลาดโอกาสเหมือนโครงการเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรี ก็อย่าลืมเข้าไปดูและลงทะเบียนกัน