กู้ ธ.อ.ส

กู้เงินธนาคาร

กู้ ธ.อ.ส เพื่อผู้กู้เงินสร้างบ้านผ่อนนาน

รายได้ต่อเดือน

35000 บาท/เดือน

วงเงินกู้สูงสุด

วงเงิน 3 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกิน 24% ต่อปี


ข้อดีของการกู้ ธ.อ.ส ซื้อบ้านมือสอง

ปัจจุบัน ธนาคาร ธอส ได้เข้ามาเป็นช่องทางเพื่อให้คนที่ต้องการปล่อยสินเชื่อบ้านมือสองได้ใช้เป็นช่องทางในการขาย อีกทั้งผู้ที่สนใจกู้ ธ.อ.ส เพื่อซื้อบ้านมือสอง ก็จะได้ใช้ช่องทางนี้ในการซื้อบ้านดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บ้านมือสองมีข้อดีหลายประการ เช่น มีราคาถูก ทำเลดี และสามารถรีโนเวทได้ตามต้องการ นอกจากนี้ การกู้ ธ.อ.สเพื่อซื้อบ้านมือสองยังเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ 2567 ในปัจจุบันอีกด้วย เนื่องด้วยหากเราจะซื้อบ้านใหม่มือหนึ่ง ก็จำเป็นต้องกู้เงิน ธ.อ.ส หรือขอเงินกู้ ธอส ในวงเงินที่สูงและจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเช่นกัน

ช่องทางในการเลือกซื้อบ้านมือสองปัจจุบัน มีให้เราเลือกหลายช่องทาง อาทิ เลือกซื้อบ้านมือสองกับผู้ขายโดยตรงการซื้อกับตัวแทนนายหน้า ทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงิน หรือ การซื้อผ่านการประมูล เป็นต้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อมีความชำนาญหรือสะดวกในช่องทางไหนมากกว่า แต่ที่แน่ ๆ สินเชื่อ ธอส พร้อมให้บริการเสมอ

กู้ ธ.อ.ส สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ มีข้อดีอย่างไร?

สินเชื่อบ้านสร้างสมใจเป็นบริการกู้ ธ.อ.ส ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้หรือเงินด่วนที่ได้อนุมัติมาไว้สำหรับปลูกสร้างอาคาร ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร รวมถึงไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร และไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร โดยวงเงินที่เราได้ยืมเงิน ธ.อ.สหรือกู้ ธ.อ.ส นั้นจะได้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ในส่วนของระยะเวลาผ่อนชำระบริการกู้ ธ.อ.ส สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี ซึ่งอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี นอกจากนี้ ธอส สินเชื่อบ้านสร้างสมใจยังกำหนดคุณสมบัติง่าย ๆ ของผู้ที่ต้องการสมัครเงินกู้ดังกล่าว คือ เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป และเป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

กู้ ธ.อ.ส แต่ได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนช่องทางใดได้บ้าง?

ลูกค้าคนไหนที่ไปใช้บริการธนาคาร ธอส เช่น กู้ ธ.อ.ส สินเชื่อบ้านต่าง ๆ หรือปรึกษารายละเอียดกับเจ้าหน้าที่แต่กลับได้รับการบริการที่ไม่ดี ไม่เป็นธรรม วันนี้ ณ ปี 2024 ท่านสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center, การร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ ธอส,  การร้องเรียนช่องทาง Facebook, การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, การร้องเรียนเป็นหนังสือผ่านไปรษณีย์ และ การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่หรือสาขา เป็นต้น