ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน

ยืมเงินออมสินให้เงินรู้ผลไวใน 24 ชม

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดเงินเดือน

วงเงินกู้สูงสุด

วงเงิน 50000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกิน 4% ต่อปี


สินเชื่อ Street Food ให้มากกว่าแค่ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน

สินเชื่อ Street Food เป็นหนึ่งในบริการกู้เงินด่วนออมสินหรือยืมเงินฉุกเฉินสมัครเงินก้อนออมสินโดยมีวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 – 1,000,000 บาท ให้ขอกู้ภายใต้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว และวงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,001 – 3,000,000 บาท ให้ขอกู้ภายใต้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ SMEs ดังนั้นใครที่ต้องการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสินหรือกู้ฉุกเฉิน 5000 บาทก็สามารถสมัครสินเชื่อดังกล่าวจากธนาคารออมสินได้

สิ่งที่จะได้รับมากกว่าจำนวนเงินของบริการเงินกู้ออมสินสินเชื่อ Street Food คือ โอกาสต่อยอดธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงที่ธุรกิจกำลังจะเติบโตมักต้องการเงินด่วนหรือเงินทุนมาพัฒนาระบบกิจการให้โตยิ่งขึ้น ฉะนั้นการสมัครยืมเงินออมสินจึงนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของเราโตได้ท่ามกลางวิกฤติ 2566 ทั้งนี้ทั้งนั้น สินเชื่อดังกล่าวจำเป็นต้องใช้หลักประกันเงินกู้เช่นกัน ประกอบด้วย บุคคลค้ำประกัน (ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารออมสินกำหนด), หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้ สิทธิการเช่า แผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ หรือยานพาหนะที่ใช้ในกิจการที่ดิน, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

บริการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสินไปใช้หนี้นอกระบบ

แหล่งเงินกู้นอกระบบแม้จะมีบริการที่รวดเร็ว ใช้อกสารน้อย และให้ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีได้จริงแต่ก็แลกมาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แสนจะแพง อีกทั้งแหล่งกู้เงินนอกระบบบางแห่งก็มักใช้วิธีข่มขู่หรือทำลายข้าวของแก่ลูกหนี้ บางรายอาจถึงขั้นโดนทำร้าย เพียงแค่เป็นหนี้จำนวนเงินไม่กี่บาท 

ในปี 2023 ท่านสามารถยืมเงินผ่านแอพออมสินภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขกู้หนี้นอกระบบ โดยท่านสามารถสมัครยืมเงินออมสินด้วยวงเงินตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท เช่น ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน หรือยืมเงินฉุกเฉิน 10000 ด่วนออมสิน เป็นต้น และแน่นอนว่าการไม่เป็นหนี้นอกระบบย่อมนำความสุขมาให้แก่ตัวเราเองและคนในครอบครัว อีกทั้งหากยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสินจริง ๆ ก็จะเสียดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินแบบคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน เท่านั้นเอง หากสนใจก็สามารถศึกษาวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสินได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อยากยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน คือการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครลงทะเบียนยืมเงินออมสิน พร้อมทำบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ซึ่งหากท่านต้องการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เอกสารจำเป็นที่ต้องนำมาติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน, เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี), เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี), รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย เพียงมีเอกสารข้างต้น ก็สามารถดำเนินการขอกู้เงินด่วนออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนได้แล้ว