กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินธนาคาร

กู้เงินธนาคารกรุงเทพวงเงินหลักล้าน

รายได้ต่อเดือน

15000 บาท/เดือน

วงเงินกู้สูงสุด

วงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกิน 23% ต่อปี


มีเงินลงทุนเริ่มธุรกิจส่วนตัวสบาย ๆ กับบริการกู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย

ปัจจุบันนี้หลายคนได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้งรายได้จากงานประจำที่ทำอยู่ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ซึ่งหลายคนก็คิดอยากเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว ดังนี้แล้ว ธนาคารกรุงเทพก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนลูกค้าที่อยากสานฝันมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ขาดเงินทุน

บริการกู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย เป็นสินเชื่อ 2566 ที่เหมาะแก่ลูกค้าที่อยากกู้เงินกรุงเทพเพื่อไปเริ่มต้นธุรกิจ โดยมี2 ทางเลือก ได้แก่ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน) ซึ่งมีวงเงินกู้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท – 2 ล้านบาท อย่างไรก็ตามแต่ ในการกู้เงินธนาคารกรุงเทพดังกล่าวนี้ หากเป็นกู้ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ ต้องผ่อนชำระเงินด่วนคงที่ตลอดอายุสัญญา แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ แต่ถ้าเป็นสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ ต้องชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นที่500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ไม่มีดอกเบี้ย

อยากกู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

อย่างที่ทราบกันดีว่าธนาคารกรุงเทพได้จัดตั้งโครงการปล่อยสินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย แต่ผู้ที่สามารถสมัครกู้เงินธนาคารกรุงเทพดังกล่าวได้นั้นจำเป็นที่ต้องมีคุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ 

  1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
  2. ดำเนินธุรกิจโดยมีสถานที่เป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบธุรกิจจริง
  3. ทำธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
  4. กรณีขอวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
  5. กรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 – 2 ล้านบาท มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
  6. ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

หากพบว่าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นนี้ ก็เป็นไปได้ว่าท่านจะสามารถขอกู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อยผ่านได้ และเงื่อนไขดังกล่าวก็คงยึดเป็นหลักเกณฑ์จนกระทั่งถึงปี 2023 ปัจจุบัน

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงสุขใจ ชำระเงินที่ไหนได้บ้าง?

ลูกค้าธนาคารกรุงเทพที่ขอกู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ รวมถึงเคยกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพมาแล้ว ปัจจุบันสามารถเลือกช่องทางชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ ด้วยระบบออนไลน์ และชำระเงินเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ แต่ในปี 2566 ปัจจุบันนี้ ก็อยากแนะนำให้ท่านที่กู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เลือกชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์น่าจะดีกว่าเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 นั่นเอง